etimesgut@tarhankoleji.k12.tr 0(312) 222 73 36

Ortaokul

Ortaokul

TARHAN Ortaokulunda Dünya standartlarındaki eğitim öğretim programı ile öğrencinin bilgiye ulaşma yollarını keşfetmesi hedeflenir.

Okulumuzda her ders saatinin planı o dersin öğretmeni, zümre başkanı ve program geliştirme uzmanı tarafından ortak bir çalışma ile oluşturulur. Eğitim programımızın amacı öğrenme sorumluluğunun öğrenci tarafından üstlenilmesini mümkün kılmaktır. Öğrencilerimiz, alanında uzman öğretmenler tarafından eğitilerek ulusal sınavlarda başarılı olacak düzeyde sağlam bir altyapı edinirler.

Yanımıza Aldığımız Kavramlar

Güven, Sağlık, Sevgi, Aidiyet,

Mutlu ve huzurlu bir eğitim öğretim ortamı,

Bilişsel, ruhsal, duygusal, mental ve fiziksel iyi oluş,

Sosyo – kültürel ve temel akademik becerilerin eş zamanlı gelişimi,

Yabancı Dil ve Kültürel Farkındalık,

Global Beceriler,

Evrensel Değerler,

Temel Amaçlarımız

lgi ve Yetenekleri Geliştirmek,

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Benimsetmek,

Milli ve Evrensel Değerleri Eğitime Entegre Etmek,

Dünyanın iyi oluşuna katkıda bulunan bireyler yetiştirmek,

Öğrencilerin çok yönlü gelişimlerini sağlamak,

Güvenli, girişimci, çağdaş, teknolojiyi etkili kullanan, estetik ve global farkındalık sahibi bireyler yetiştirmek,

Sistematik ve analitik düşünebilen bireyler yetiştirmek,

Temel İlkelerimiz

Öğrenci Merkezli,

Sorgulama Temelli,

Keşfederek Öğrenme Öncelikli,

Yaratıcılığın Geliştirilmesi Ön Planda Olduğu,

Kültürel ve Evrensel Değerleri Dikkate Alan,

Aile Eğitimi ve Katılımını Önemseyen,

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlığının Rehberliğinde,

STEAM Çalışmaları,

Yabancı Dil Merkezli,

Dijital Yetkinlikleri Önemseyen,

Sistem Dinamiklerimiz

Ana Dil, Matematik Dili, Bilim ve Sanat Dili Çalışmaları
Rehberlik Çalışmaları
Süreç ve Sonuç Odaklı Ölçme Değerlendirme Sistemi
STEAM Çalışmaları
Dijital ve IT Tabanlı Çalışmalar
Yurt İçi ve Yurt Dışı Multidisipliner Eğitim Gezileri
Geleneksel MUN (Model Birleşmiş Milletler) Konferansları
İngilizce ve İkinci Yabancı Dil Çalışmalar
Yaratıcı Müfredat Vİzyonu
Global Farkındalık Çalışmaları
LGS Hazırlık ( LGS )
Uluslararası Akreditasyon ve Sertifikalandırma

Yaş Gruplarımız

36-48 IS
48-60 IS
60-72 IS

Haftalık Bültenler

Öğrencilerimizin, geçmiş haftaya yönelik akademik bilgilerini kapsayan açıklamalar, dijital kaynak ev çalışmalarını içeren HAFTALIK BÜLTENLER K12Net üzerinden velilere gönderilir. 

Geliştirme Pekiştirme Çalışmaları

Tüm disiplinlerde  geliştirici ve pekiştirici ödevlerle öğrencilerin bilişsel gereksinimlerini karşılıyoruz. Öğrencilerin öğrenme, inceleme, üretme, araştırma, güdülenme gereksinimlerini geliştirerek onların daha iyi donanımlı bireyler olmalarına yardımcı olmayı hedefliyoruz.

Eğitim Programı

LGS HAZIRLIK

Öğrencilerimiz ortaokula adım attığı ilk andan itibaren sınav hazırlığı sürecine dahil olur. 5. Sınıftan itibaren MEB müfredatına uygun, yeni nesil soru çözme becerilerini geliştiren uzman kadromuz tarafından hazırlanmış  bir program uygulanır. Kullanılan tüm kaynak ve dijital platformlar bu programı destekleyici nitelikte seçilir.

 •  5. ve 6. Sınıflarda analitik becerileri geliştirmek amacıyla haftada bir saat düşünme becerileri dersi işlenir.
 •  7. ve 8. Sınıflarda yeni nesil soru çözümünü desteklemek amacıyla haftada bir saat Mantık-Muhakeme  dersi yapılır.
 •  Öğrencilerimize 5. Sınıftan itibaren  sınav alışkanlığı kazandırmak ve eksik kazanımlarını tespit etmek amacıyla her sınıf düzeyinde  ünite sonlarında ÜDS (ünite değerlendirme sınavı) ,Konu Tarama Testleri ve Kazanım Değerlendirme Sınavları uygulanır.
 • Öğrencilerin eksikliklerini gidermek için ders saatleri dışında öğretmenler tarafından ek dersler yapılmaktadır. Amaç, yapılan çalışmalarla öğrencilerin eksiklerini gidererek bir sonraki konuyu daha iyi anlamaları dır.
 • 5, 6. ve 7. Sınıf düzeyinde Spiral sınav hazırlık sistemimize uygun her ay bir deneme sınavı uygulanır.
 •  7, sınıf öğrencilerimize 2. dönem ayda iki deneme sınavı uygulanır.
 •  8,sınıflarımız için her hafta bir LGS deneme sınavı uygulanır.
 •  Sınav hazırlığı kapsamında öğrencilerimiz 7. Sınıf 2. Eğitim/ Öğretim döneminden başlayarak cumartesi günleri LGS kurs programı ile desteklenir.
 • Öğrencilerimiz rehberlik birimi ve eğitim koçları tarafından bireysel hazırlanan çizelgeler ile takip edilir. Kazanım analizli raporlar ile eksikleri belirlenip bireysel destek sağlanır.

PROJE TEMELLİ EĞİTİM MODELİ

Proje tabanlı Öğrenme ; Öğrencinin aktif katılımını ve öğrenimini  teşvik eden bir yaklaşım tarzıdır.   Temel amaç, öğrencilere mevcut bilgileri aktarmaktan çok bilgiye ulaşma becerilerini kazandırmaktır. Ortaokul eğitim modelimizde uyguladığımız projeler ile problemlere kendilerine özgü çözümler üreten, düşünüp sorgulayan , bilgiye erişme becerisine sahip bireyler yetişmesini desteklemekteyiz.

Yabancı Dil

Ortaokul  döneminde amacımız; yabancı dile karşı olumlu tutum geliştirmelerini sağlamaktır.Bu dönemde yabancı dil eğitimi verirken çocuklara doğru telaffuz kazandırma, günlük yaşantıya aktarma, dil öğrenmeye temel oluşturma ve öğrencinin yabancı dil kültürünün farkına varması gibi hedeflerin kazandırılması amaçlanmaktadır.Hikaye okuma,drama ve sanat etkinlikleri yaparak, kavram ve kazanımlar baz alınarak eğitim verilmektedir.

Yabancı dil derslerimiz sorgulama temelli bir yaklaşım kullanılarak, yabancı dilde, dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesinin ;yanı sıra, yaptığımız projeler, grup çalışmaları ve sunumlar esnasında öğrencilerimizin, yaratıcılık, işbirliği, eleştirel düşünme, iletişim, problem çözme ve sunum becerilerini de geliştirmeyi hedeflerimiz. 

Yabancı dil derslerimizde yaptığımız uluslararası kültür açılımları ile öğrencilerimizin farklı kültürler hakkında bilgi sahibi olmasını ve farklılıklardan keyif almasını amaçlarız. Öğrencilerimiz, yapay zeka destekli dijital platformlardan sağlanan geliştirme ve pekiştirme çalışmalarıyla dilbilgisi, yaratıcı yazma, okuduğunu anlama ve telaffuz  konularında çalışırlar. 

Ortaokulda öğrencilerimize sonuç ve süreç odaklı yazma çalışmaları yaptırarak onların kendilerini yaratıcı bir şekilde, yazılı olarak ifade etmelerine katkıda bulunuruz. 

Öğrencilerimizin uluslararası standartlarda dil seviyelerini ölçmek ve belgelendirmek; akademik yıl içerisindeki gelişimini değerlendirmek amacıyla öğrencilerimize akademik yılı başında ve sonunda 2 kez sınav uygularız ve sınav sonuçlarında aldığımız raporlara göre öğrencilerimizin eksiklerini tamamlamaları için onlara rehberlik ederiz. 

Öğrencilerimizi, 8. sınıfta olacakları lise giriş sınavlarında görülen soru tiplerine ve sınav ortamına hazırlamak amacıyla 5 sınıftan itibaren öğrencilerimize MEB müfredatında geçen konular tanıtılır ve test teknikleri çalıştırılır Öğrencilerimiz, sınava hazırlık amacıyla senede dört kez İngilizce LGS Deneme sınavına girerler. 

İkinci yabancı dil olarak İspanyolca/Almanca eğitimi verilir.  İkinci yabancı dil için uluslararası sınavlara girmek isteyen öğrencilerimiz, bu sınavlara girmek için yabancı dil öğretmenleri tarafından yönlendirilir ve sınava hazırlık için etüt çalışmalarına katılır. Öğrencilerimiz, Yabancı Dil ile ilgili çalışmalarına ders dışı JMUN, Drama, Dubbing ve DELE, Magazine gibi kulüplerde devam ederler. Bu sayede öğrencilerimizin yabancı dili kullanmaktan keyif almalarını ve yaşam boyu öğrenmeyi sağlamayı hedefleriz.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Öğrencilerimizin kendisini tanıyan ,içerisinde bulunduğu ergenlik dönemi gelişim özelliklerinin farkında olan ve bu döneme  uyum sağlayabilen , problem çözme becerilerine sahip , duygu ve düşüncelerini etkin bir şekilde ifade edebilen, akranları ile uyumlu iletişim kuran , ilgi ve yeteneklerinin farkında olan ve bireyin istek ve ihtiyaçları 

doğrultusunda hedeflerini belirlemesine yönelik çalışmalar temel hedeflerimizi oluşturmaktadır. 

Öğrencilerimizin sosyal ,duygusal, akademik ve kariyer gelişimlerini desteklemek amacıyla çalışmalarımız  yürütülmektedir.Bu doğrultuda;

PDR birimimiz sorun  odaklı değil, tüm öğrencilere yönelik programlı ,sistematik ve önleyici rehberlik anlayışını benimsemektedir.

 • Öğrenci Tanıma Çalışmaları 
 • Akademik Gelişimi İzleme ve Destekleme Çalışmaları
 • Öğrencilerimizin eğitsel ve kişisel ihtiyaçlarına yönelik test ve envanterler 
 • LGS Sınav Desteği, Yönlendirmeleri ve Süreç Planlamaları

Rehber Öğretmenler Tarafından Yıl İçinde Yürütülen Çalışmalar

 • Bireysel öğrenci-veli  görüşmeleri,
 • Grup çalışmaları,Rehberlik Dersleri
 • Düzenli periyotlarda veli bültenleri
 • Veli seminerleri
 • PDR-Öğretmen Görüşmeleri 

Ölçme ve Değerlendirme

Tarhan Koleji, eğitim öğretim politikalarını yeniden yapılandırmaya temel olacak verileri toplamak ve değerlendirmek; öğrenmenin ne düzeyde gerçekleştiğini belirlemek üzere ölçme ve değerlendirme çalışmaları yürütülmektedir. Çalışmalar yürütülürken Akademik Direktör, Koordinatörler, Okul Müdürleri, Bölüm Başkanları, Müdür Yardımcıları, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü ve ilgili öğretmenler işbirliği içerisinde hareket etmektedirler.

Genel ilkemiz, “Her öğrenci her türlü yeni bilgiyi, kendi bireysel gelişim çizgisine uygun olarak öğrenebilir.” ilkesidir. Ölçme ve değerlendirme sistemimiz; eğitim sistemimizin ve eğitim programlarımızın ayrılmaz birer parçasıdır.

 • Öğrenci Gelişim Raporları
 • Yabancı Dil Öğrenci Gelişim Raporları 
 • Değerlendirme Ölçekleri
 • Hazır Bulunuşluk Sınavları
 • Ünite Değerlendirme Sınavı- (ÜDS)
 • Konu Tarama Testleri (KTT)
 • Yazılı Sınavlar
 • Liselere Geçiş Sınavı (LGS)
 • Tarhan Liselere Geçiş Sınavı Tarhan-LGS

Etkinlikler

Kurs & Etüt & Kamp Çalışmalarımız

Eğitim-öğretim süreci boyunca çeşitli ölçme değerlendirme teknikleri ile öğrencilerimizin akademik durumları değerlendirilmekte olup bununla ilgili velilerimiz bilgilendirilmekte ve öğrencilerimiz bireysel ve grup olarak planlanan kurs etüt ve kamp çalışmaları ile desteklenmektedir. Ayrıca evde yapılabilecek bireysel çalışmalar konusunda öğrenci ve velilerimize rehberlik yapılmaktadır. 

Düşünme Becerileri

GLO-MIND tekniği ile öğrencilerimizin Düşünme Becerilerini, akıl oyunları ile geliştiriyoruz

Akıl Oyunları Öğrencilere Ne Kazandırır ?

 • Akıl yürütme 
 • Takım çalışmasına dahil olabilme ve bir takımı yönetebilme 
 • Bilgi okur yazarı olabilme 
 • Bilgiyi doğru ve etkin kullanabilme 
 • Esnek ve uyumlu çalışabilme 
 • Problem çözebilme 
 • Sunum yapabilme 
 • Grupla yapılan etkinliklere katılma 
 • Turnuva ve yarışma kurallarına uyma 
 • Kazananı tebrik etme 
 • Hayal gücünde gelişim gösterme 
 • Üretkenlikleri ve yaratıcılıkları becerileri artar…

Öğrencilerin seviyesine göre belirlenmiş özel oyunlarla müfredat kazanımlarının eşleştirilmesi sağlanır.

GLO-MIND Nasıl Çalışır ?

 • Her sınıf seviyesi için belirlenen en az 3, en fazla 6 oyun seçilir. 
 • Bu şekilde onların bilişsel, duygusal, sosyal alanlarının gelişimi desteklenir. 
 • Bu süreçte 3 aşama vardır.
 • 1. AŞAMA: Giriş – Oyunların tanıtılması 
 • 2. AŞAMA: Keşif – Oyunların oynanması ve stratejilerinin keşfedilmesi 
 • 3. AŞAMA: Yansıtma – Oyunda öğrendikleri kazanımların derse aktarılması 

Stem Maker

Eğlenceli Bilim Deney Setleri ile öğrencilerimizin bilimsel okuryazarlık gelişimine katkı sağlıyoruz. Bu alanda en etkili yöntem uygulamalı Fen Bilimleri eğitimidir. Bu doğrultuda; 

Eğlenceli Bilim’le çocuklar;

 • Bilimden ilham alır,
 • Bilimi keşfeder,
 • Bilimi günlük hayatlarıyla ilişkilendirir.

Kulüpler

Ders saatleri içinde yapılan Kültürel & Sanatsal, Bilimsel & TeknolojikYabancı DilSportif ve Kişisel Gelişim çalışmalar KULÜP olarak adlandırılmıştır

Ders programlarından ayrı ve bağımsız, Tarhan Kolejinin temel felsefesine uygun, değişik alanlarda tamamlayıcı ve geliştirici programlarla öğrencilerin gereksinimlerini karşılayarak tüm ve çok yönlü gelişimlerini sağlamak,

 • Öğrencilere Kültürel & Sanatsal, Bilimsel & Teknolojik, Yabancı Dil, Sportif ve Kişisel Gelişim alanlarında kendilerini deneme fırsatı vererek bireysel yeteneklerini açığa çıkarmalarına, bunları kullanabilmelerine ve geliştirmelerine yardımcı olmak,
 • Öğrencilerin paylaşımcı, demokratik, katılımcı, başkalarının haklarına saygılı olma duyguları ile sevgi, dostluk ve yardımlaşma bağlarını güçlendirerek, grup çalışmalarında yer alma, ortak çalışmalara katılabilme özelliklerini geliştirmek; özgüven duygularını artırmak,
 • Öğrencileri, zorunlu dersler ortamı dışına taşıyarak, bir ölçüde zihinsel ve duygusal olarak rahatlamalarını sağlamak; böylece eğlenerek eğitilmelerine yardımcı olmak,
 • Öğrencilere, bir işe başlama ve onu sonuçlandırma alışkanlığı kazandırmak; karşılaştıkları problemleri çözme, yaptıkları işlere ve yaşadıkları ortamlara özgünlük katabilme becerilerini geliştirmek,
 • Öğrencilerin özgür ve bilimsel düşünme, projelendirme, üretkenlik yetilerini geliştirme, sorumluluk duyma, toplumsal yaşama uyum sağlama, bulundukları ortamdan, toplumsal yaşamdan ve genel olarak yaşamdan zevk alma, iletişim kurma, okul yaşamını sevme gibi çok yönlü gelişimlerine ortam hazırlamak,
 • Etkinlikler aracılığı ile öğrencilerin öğrenme, inceleme, üretme, araştırma, güdülenme gereksinimlerini geliştirerek onların daha iyi bireyler olmalarına yardımcı olmak,
 • SATRANÇ 
 • YARATICI DRAMA 
 • MODERN DANS
 • BALE
 • HALK OYUNLARI
 • COOKING
 • CİMNASTİK
 • PİYANO
 • YARATICI SANAT
 • SERAMİK
 • TUVAL BOYAMA

Atölyelerimiz

 • Hayal Atölyesi
 • Cooking
 • Drama
 • Müzik
 • Görsel Sanatlar
 • Fotoğrafçılık
 • Robotik Kodlama
 • Spor Salonları
 • Cimnastik
 • Havuz

Kültürel Ve Sanatsal Kulüpler

 • POP ORKESTRASI
 • KARİKATÜR VE MİZAH
 • KEMAN
 • RESİM ATÖLYESİ
 • EBRU ATÖLYESİ
 • TİYATRO KULUBÜ
 • MÜZİKAL ORF ÇALIGILARI
 • RİTİM VE PERKÜSYON ATÖLYESİ 
 • FOTOĞRAFÇILIK 
 • MODA TASARIM
 • QUILLING (KAĞIT KIVIRMA) 
 • KISA FİLM 
 • TAKI TASARIM
 • PANTOMİM 
 • DRAMA
 • MUTFAK SANATLARI
 • MODA TASARIMI
 • GÖRGÜ KURALLARI
 • MEDYA OKUR YAZARLIĞI
 • SİNEMA KULÜBÜ
 • BİLMECE BULMACA 
 • GELENEKSEL EL SANATLARI
 • SERAMİK
 • YARATICI SANAT
 • HALK OYUNLARI

Bilimsel Ve Teknolojik Kulüpler

 • ARDUNIO
 • WEB 3.0
 • DRONE
 • MATEMATİK 
 • GERİ DÖNÜŞÜM 
 • OYUNCAK TASARIMI 
 • 3D OYUN KODLAMA VE TASARI
 • BİLİM KAHRAMANLARI 
 • STEM & MAKER ATÖLYESİ
 • TÜBİTAK (Ortaokul) 
 • TÜBİTAK (Lise) 
 • MATEMATİK OLİMPİYAT
 • FEN BİLİMLERİ OLİMPİYAT
 • COĞRAFYA GENÇ KAŞİFLER
 • TARİH KULÜBÜ
 • GENÇ MUCİTLER
 • DÜŞÜNME BECERİLERİ

Yabancı Dil Kulüpler

 • KET Club (CAMBRIDGE EXAMS)
 • PET Club (CAMBRIDGE CLUB)
 • FCE Club (CAMBRIDGE CLUB)
 • J’MUN / MUN CLUB
 • ERASMUS 
 • AKTİVİTE DEUTCH 
 • ENGLISH READING CLUB
 • COMMUNICATION CLUB
 • MAGAZINE CLUB
 • DUBBING CLUB
 • DELE KULÜBÜ (İSPANYOLCA)
 • TELC / FİT KULÜBÜ (ALMANCA)
 • SHAKESPEARE CLUB
 • POETRY CLUB
 • MOVIE CLUB
 • CREATIVE WRITING CLUB
 • TARHAN TALKS CLUB
 • YLE CLUB (CAMBRIDGE EXAMS)
 • DRAMA CLUB
 • DEBATE CLUB

Sportif Kulüpler

 • VOLEYBOL
 • FUTBOL
 • MASA TENİSİ
 • SATRANÇ
 • CİMNASTİK
 • ORYANTİRİNG
 • BASKETBOL
 • ÇOCUK YOGASI
 • PİLATES
 • FİTNESS

Kulüpler